Onze Missie

d4356977-c84d-4c8e-a254-80c0fa4ec07e

Hergebruik

Het Hermaak Collectief zet restmaterialen om in functionele producten, door op een waardevolle manier naar afgedankte materialen te kijken.

 

Door efficiënt met grondstoffen om te gaan willen we de maatschappij de waarde van restmaterialen in laten zien, en op deze manier een verschil in productieprocessen realiseren, met als doel een beweging op gang zetten richting een circulaire economie.

Participatie

Het Hermaak Collectief wordt geholpen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door als collectief samen te werken met sociale werkplaatsen.

Deze werkplaatsen bieden hen de mogelijkheid een eerste stap te zetten naar een professionele werkomgeving. Op deze manier, en door de producten zo te ontwerpen dat deze uitdagend en toegankelijk geproduceerd kunnen worden, dragen we bij aan een betere arbeidsparticipatie.

Screenshot 2020-04-20 at 12.29.49

Design principes

Het Hermaak Collectief is ontstaan vanuit een industrieel productontwerper die niet bij wil dragen aan een wereld met nog meer spullen, en vindt dat er iets moet veranderen in de manier van produceren.

Hiervoor stelde Het Hermaak Collectief een aantal design principes op voor het efficiënt ontwerpen met restmaterialen.

Schaalbaar, consistent en hoogwaardig

Zorg voor kwalitatief restmateriaal met een consistente toevoermogelijkheid voor een rendabel en efficiënt ontwerp.

Materiaaleigenschappen

Optimaal gebruik maken van de materiaaleigenschappen van het oorspronkelijke materiaal.

Minimale toevoeging

Betrek in het ontwerp zo weinig mogelijk nieuwe materialen, en zorg ervoor dat deze aan het eind van elkaar te scheiden zijn. Dit bespaart kosten, energie en maakt het eindproduct beter te recyclen.

Context

Laat de uit de context gehaalde objecten zien in het eindontwerp, dit creëert een bijzonder effect en laat de waardevermeerdering zien.

Tijdloos en functioneel

Maak de ontwerpen niet gebonden aan een tijdsgeest, zo voorkom je dat de producten uit de mode raken en hun waarde verliezen. Producten moeten een duidelijke functie vervullen om niet als onnodig gezien te worden.

Lokaal en Sociaal

Door lokaal te produceren houd je de productieketen efficiënt. Door sociaal te produceren draag je bij aan een hogere arbeidsparticipatie.