Een verschil maken in productieketens

Door restmaterialen als waardevol te zien

Bank

Portefeuilles gemaakt van oude leren banken

Bouw stoel

Meubilair gemaakt van gebruikte bouwborden

Hermaak

Het her-maken van restmaterialen tot nieuwe functionele producten.

d4356977-c84d-4c8e-a254-80c0fa4ec07e
Naaldendraad

Collectief

het leggen van verbindingen en het samenwerken met verschillende partijen en zo, als collectief, meer (sociale) impact te maken.

Hermaak projecten

d4356977-c84d-4c8e-a254-80c0fa4ec07e

Triodos – Hermaak Collectief

Bouwborden worden bij bouwplaatsen gebruikt als communicatiemiddel. Na de bouw worden deze vaak weggegooid bij…

Draag ook bij aan het verschil maken in productieketens